Actievoorwaarden 'Miljoenste spaarder winactie'

Maak met verschillende acties kans op (hoofd)prijzen : 
 • Open het cadeau (pak je cadeautje uit) op de winpagina en ontvang 25 Eurosparen euro’s. Daarnaast kom je direct in de lijst van consumenten waaruit de prijswinnaars worden getrokken
 • Elke bestelling in de spaarshop geeft een winkans.
 • Het invoeren van 4 verschillende merkcodes geeft een winkans  (deze actie start op 18 augustus 2016)
Artikel 1 Algemeen
 1. Deze Actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de ‘Miljoenste spaarder winactie’ (hierna: de “Actie”) die FrieslandCampina Consumer Products Europe B.V gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort, ingeschreven in de Kamer van Koophandel (hierna: "FrieslandCampina") organiseert van 4 augustus 2016 t/m 14 september 2016 (hierna: de “Actieperiode”).
 2. Deelnemers aan de Actie verklaren door hun deelname aan de Actie akkoord te gaan met de Actievoorwaarden die te vinden zijn op eurosparen.nl/miljoenstespaarder
 3. FrieslandCampina behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de actieproducten/ prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
 4. Vragen en/of klachten met betrekking tot deze Actie, kunt u vragen stellen op https://www.eurosparen.nl/klantenservice/contact of bellen met de Consumentenservice op nummer; 0800-0765.
Artikel 2 Speelwijze
De Actie werkt als volgt:
 • De deelnemer moet 16 jaar of ouder zijn. De deelnemer moet in het bezit zijn van een Eurosparen account. Bekijk op https://www.eurosparen.nl/klantenservice/algemene-voorwaarden alle voorwaarden van Eurosparen.
 • Bij het “claimen” van je cadeau op de pagina eurosparen.nl/miljoenstespaarder maakt iedere deelnemer kans op verschillende prijzen. Per 1 persoon/account kun je maximaal 1 prijs winnen.) Per persoon/account kun je 1 keer je cadeau claimen (25 eurosparen euro’s).
 • Bij aankoop van een product/voucher in de Eurosparen spaarshop maakt iedere deelnemer kans op verschillende prijzen. Er is geen maximum aan deelname. Elke nieuwe bestelling geeft dus een extra kans. 1 persoon/account kan maximaal 1 prijs winnen
 • Bij het invoeren van 4 verschillende merk spaarcodes op de daarvoor bestemde plek (niet het standaard code-invoerveld) op de pagina eurosparen.nl/miljoenste spaarder maakt iedere deelnemer kans op verschillende prijzen. Per persoon/account heb je 1 extra winkans
 • De actie loopt van 4 augustus 2016 t/m 14 september 2016 op eurosparen.nl/miljoenstespaarder. Na afloop van deze periode is het niet meer mogelijk om deel te nemen.
 • De winnaars worden, per mail op de hoogte gebracht voor 24 september 2016.
 • Het is niet mogelijk om per persoon meerdere prijzen te winnen.
 • Er zijn meerdere actiewebsites: eurosparen.nl/miljoenstespaarder, optimel.nl/miljoenstespaarder, campina.nl/miljoenstespaarder (alle deelnemende Eurosparen websites nemen deel).
Artikel 3 Prijzen/actieproducten
Er zijn 4 hoofdprijzen en daarnaast 408 andere prijzen.
 1. FrieslandCampina zal de prijswinnaars kiezen op basis van een willekeurige selectie onder alle deelnemers. Gedurende 4 augustus 2016 t/m 14 september 2016 is het mogelijk deel te nemen aan de actie. Na afloop is het niet meer mogelijk om mee te doen. Er zullen uiteindelijk 197 winnaars worden gekozen met in totaal 416 prijzen (sommige prijzen ontvangen winnaars in 2- of 4-voud.). Zie voor het complete prijsoverzicht Artikel 3.5 en Artikel 3,6. 
 2. De 4 hoofdprijzen kunnen alleen worden gebruikt in het weekend van 1 en 2 oktober 2016.
 3. FrieslandCampina zal de prijswinnaars uiterlijk 24 september 2016 per mail persoonlijk op de hoogte stellen van hun gewonnen prijs.
 4. Alle prijzen zijn persoonsgebonden. FrieslandCampina zal geen verzoeken van prijswinnaars honoreren om hun prijzen en/of actieproducten te ruilen, over te dragen aan derden, of in te wisselen voor geld of voor andere prijzen/artikelen met een gelijke/vergelijkbare waarde. Bij weigering van een prijs door een deelnemer, of in geval van een andere reden van niet uitreiking van een prijs die is toe te rekenen aan de prijswinnaar vervalt deze aan FrieslandCampina.
 5. Hoofdprijs (4x voor 2 personen)
Hoofdprijs  (4x2)
 • Wellness arrangement Veluwse Bron: Dagentree / Combiset (huur badjas, handdoek en koop slippers / Broodje naar keuze / Hoofdgerecht naar keuze / 3 consumpties (non-alcoholisch) / Klassieke ontspanningsmassage
 • Jan Smit concert: Toegangskaart / VIP meet and greet
 • Zalando waardebon
 • Musical arrangement the Bodguard Toegangskaart / Meet and greet
Andere prijzen
 • Zalando waardebon 42x
 • Pathe kaarten 20x2
 • Walrapakket 2
 • Fletcher high tea voucher 2
 • 3x maandenabonnement Elly's choice 20
 • 2for2 entertainment kaart 10
 • Philips        HD9225/50 (Airfryer) 5
 • Philips        S7370/12 (Shaver Series 7000) 5
 • Philips         SC5265/12 (VisaPure) 5
 • K3 Liveshow in Plopsa S4x2
 • Toegang tot het park in Plopsa Coevorden Meet and greet        
 • Er Op Uit vrijkaarten 70x4 oa Wildlands, Walibi, Beekse Bergen en Dierenpark Amersfoort  
 • Jan Smit concert 5x2 Toegangskaart VIP meet and greet  
 • Riviera Maison styling 1
Miljoenste spaarder
De persoon die als miljoenste spaarder zich aanmeldt ontvangt een prijs. Er wordt per mail contact opgenomen met deze persoon om een afspraak te maken om de prijs te overhandigen. De prijs wordt nader bekend gemaakt.

Artikel 4 Deelname
 1. Deelname aan deze Actie staat open voor een ieder die gedurende het spel in Nederland woont en 16 jaar of ouder is.
 2. Er zijn geen communicatiekosten verbonden aan deze Actie. 
 3. Winnaars zullen hun medewerking verlenen aan redelijke verzoeken van FrieslandCampina tot deelname aan promotionele activiteiten met betrekking tot de Actie, waaronder begrepen publicitaire activiteiten met betrekking tot de prijsuitreiking, via alle media zoals de radio, televisie en internet. 
 4. FrieslandCampina mag elke deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden (of hiervan bij FrieslandCampina het vermoeden bestaat), of onvolledige, onjuiste, of misleidende gegevens verstrekt, of informatie inzendt die in strijd is met de wet, of anderszins onrechtmatig handelt jegens FrieslandCampina of derden.
Artikel 5 Gebruik gegevens
 1. Deelnemers dienen als voorwaarde voor hun deelname juiste en volledige naam-, adres- telefoon-en email gegevens te verstrekken. Incorrecte of onvolledige inzendingen worden niet in behandeling genomen. 
 2. FrieslandCampina zal alle persoonsgegevens die zij verkrijgt in het kader van deze Actie vertrouwelijk en conform de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandelen. Zie de privacy policy. Door deelname aan de Actie geeft de deelnemer FrieslandCampina toestemming zijn persoonsgegevens te gebruiken voor communicatie in het kader van de Actie, zoals (maar niet beperkt tot) het informeren van prijswinnaars.
 3. De door deelnemers verstrekte NAW-gegevens worden ten behoeve van FrieslandCampina verzameld.
Artikel 6 Aansprakelijkheid
 1. FrieslandCampina, de door haar ingeschakelde hulppersonen, en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voorvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met de Actie en/of de door FrieslandCampina ter beschikking gestelde actieproducten/prijzen.
 2. Ondanks de grootst mogelijke zorg die FrieslandCampina aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zetfouten of andere vergelijkbare fouten in door FrieslandCampina openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen FrieslandCampina niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor FrieslandCampina in het leven roepen.
Artikel 7 Slotbepalingen.
De deelnemende merken aan Eurosparen (https://www.eurosparen.nl/klantenservice/algemene-voorwaarden) zijn geregistreerde merken van FrieslandCampina. De deelnemer zal deze Actievoorwaarden of delen daarvan niet verveelvoudigen dan wel publiceren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van FrieslandCampina.

Artikel 8 Diversen
 1. Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. 
 2. FrieslandCampina zal met betrekking tot onderhavige Actie in overeenstemming handelen met de “Gedragscode promotionele kansspelen”, die in werking is getreden op 1 januari 2014.
 3. FrieslandCampina zal eventueel verschuldigde kansspelbelasting afdragen.
Versie/datum
2-8-2016