Algemene voorwaarden

ACTIEVOORWAARDEN SPAARPROGRAMMA EUROSPAREN

Deze actievoorwaarden (hierna te noemen de "Actievoorwaarden") zijn van toepassing op de spaaractie Eurosparen (de "Actie") die wordt georganiseerd door FrieslandCampina Consumer Products Europe B.V. gevestigd en kantoorhoudende te 3818 LE, Amersfoort, aan het Stationsplein 4, hierna te noemen "FrieslandCampina.” Deelnemers aan de Actie (“Deelnemers”) verklaren door hun deelname akkoord te gaan met de Actievoorwaarden en de van toepassing zijnde algemene voorwaarden van de partners van FrieslandCampina, (zie artikel 3), zoals die vermeld staan op de actiewebsites van Optimel, Campina, Appelsientje, Milner en Boer en Land (de “Actiewebsites”):

Optimel Eurosparen: www.optimel.nl/eurosparen
Campina Eurosparen: www.campina.nl/eurosparen
Appelsientje Eurosparen: www.appelsientje.nl/eurosparen
Milner Eurosparen: www.milner.nl/eurosparen
Boer en Land: www.eurosparen.nl

Voor de uitvoering van de Actie wordt ook gebruik gemaakt van de volgende mobiele applicaties (“Applicaties/Apps”):

Mobiele applicatie (app) - Optimel Eurosparen
Mobiele applicatie (app) - Campina Eurosparen
Mobiele applicatie (app) - Appelsientje Eurosparen
Mobiele applicatie (app) – Milner Eurosparen
Mobiele applicatie (app) - Eurosparen.nl

Inhoud:
Artikel 1 Algemeen

Artikel 2 De actie

Artikel 3 Producten en betalingen

Artikel 4 Levering en bezorging

Artikel 5 De Voucher en het Eurosparen Account

Artikel 6 Deelname

Artikel 7 Gebruik gegevens

Artikel 8 Aansprakelijkheid

Artikel 9 Slotbepalingen

Artikel 10 Beëindiging

Artikel 11 Diversen

Artikel 1 AlgemeenDe Actie heeft als doel om loyale klanten die FrieslandCampina producten kopen van de merken Optimel, Campina, Appelsientje, Milner of Boer en Land (de “Merken”), te laten sparen voor kortingen op producten, abonnementen of activiteiten van partners van FrieslandCampina (de “Partners”). Daarnaast kunnen spaarders meedoen met (win)acties.

FrieslandCampina behoudt zich het recht voor om in de toekomst andere merken van FrieslandCampina toe te voegen aan de Actie.

De Actie duurt van 1 juli 2009 tot een nader door FrieslandCampina te bepalen moment. FrieslandCampina kan de Actie, in overeenstemming met het bepaalde in artikel 10 van deze Actievoorwaarden, op ieder moment beëindigen, welke beëindiging FrieslandCampina zo spoedig mogelijk op haar Actiewebsites bekend zal maken. Daarnaast streeft FrieslandCampina er naar om zoveel mogelijk deelnemers aan de Actie middels een e-mail, tenminste één week voor ingangsdatum van de beëindiging van de Actie, op de hoogte te stellen van de op handen zijnde beëindiging.

Vragen, opmerkingen en/of klachten met betrekking tot deze Actie kunnen via de Actiewebsites worden gericht aan de Consumentenservice van FrieslandCampina, door hiervoor het contactformulier op de Actiewebsite in te vullen, onder vermelding van NAW gegevens. Vragen, opmerkingen en/of klachten met betrekking tot de bij de Partners bestelde actieproducten, dienen te worden gericht aan en ingediend bij de Partners. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van het contactformulier van de desbetreffende partner via de Actiewebsites

Artikel 2 De ActieDe Deelnemer kan op een van de Actiewebsites zijn of haar Eurosparen account aanmaken door het invoeren van een wachtwoord en een e-mailadres. Dit Eurosparen account is bruikbaar voor alle Eurosparen Actiewebsites. Hiervoor moet iedere Deelnemer zijn/haar NAW gegevens ter beschikking stellen. Het Eurosparen account geldt voor alle Actiewebsites. Middels het aangemaakte Eurosparen account kan een Deelnemer sparen voor leuke acties en/of kortingen op te bestellen actieproducten bij Partners. Het Eurosparen Account is persoonsgebonden en (het tegoed) kan niet worden overgedragen aan anderen.
 
Op alle actieverpakkingen van Optimel, Campina, Appelsientje, Milner en Boer en Land is een unieke actiecode van 9 of 11 tekens vermeld. Wanneer een Deelnemer deze code op zijn of haar persoonlijke Eurosparen account invoert, via de Actiewebsites of Applicaties, krijgt de Deelnemer (eenmalig en afhankelijk van de unieke actiecode) 2,5 of 5 Eurosparen-euro's op zijn/haar Eurosparen account bijgeschreven. Iedere code kan slechts één maal worden ingevoerd en leidt tot een verhoging van het saldo op het Eurosparen account. De actiecodes kunnen t/m vier maanden na de THT datum, als vermeld op de verpakkingen, op het Eurosparen account worden ingevoerd.

De Deelnemer kan, voor maximaal het bedrag van het in totaal op zijn/haar persoonlijke Eurosparen account gespaarde Eurosparen-euro's, korting krijgen op producten, abonnementen of activiteiten (“Actieproducten”) aangeboden door partners van FrieslandCampina. Een Deelnemer kan een Actieproduct bij een Partner bestellen via de Actiewebsites. FrieslandCampina is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de verschillende Actieproducten.

Het bedrag aan korting op het betreffende Product wordt in geval van een bestelling direct van het tegoed op het persoonlijke Eurosparen account van de Deelnemer afgetrokken. Het saldo van de Deelnemer op zijn of haar persoonlijke Account moet hiervoor wel hoog genoeg zijn, want dit kan nooit negatief worden. Bij een ontoereikend saldo zal de bestelling worden geweigerd..

Deelnemers kunnen op verschillende wijzen, zoals in de webshop, via Facebook, de actiewebsites en de Consumentenservice communiceren over de Merken en/of bestelde Actieproducten. Product reviews worden in alle Eurosparen spaarshops weergeven.

Artikel 3 Producten en betaling

Een Deelnemer kan het gewenste Actieproduct via de Actiewebsites bij de betreffende Partner bestellen. FrieslandCampina heeft geen enkele bemoeienis met en is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor (de uitvoering van) deze bestelling dan wel de afhandeling ervan. De algemene (leverings)voorwaarden van de Partner zijn op deze bestelling en de afhandeling daarvan (waaronder levering/bezorging) van toepassing.
Een Deelnemer betaalt het door hem of haar bestelde Actieproduct door automatische verrekening van het tegoed op zijn of haar Eurosparen account en bijbetaling in reguliere euro's aan de betreffende Partner.
Bijbetaling aan de Partner geschiedt, afhankelijk van het bestelde Actieproduct, door betaling via iDEAL dan wel, in sommige gevallen, door contante betaling
Indien het bestelde Actieproduct beschikbaar is, ontvangt de Deelnemer per e-mail een bevestiging van de Partner van de bestelling. Het Actieproduct zal op de door de Partner bepaalde wijze en binnen de door de Partner bepaalde levertermijn aan de Deelnemer worden geleverd. In sommige gevallen ontvangt een Deelnemer van FrieslandCampina een voucher, die een bepaalde korting vertegenwoordigt ("Voucher) en die bij de Partner ingeleverd kan worden tegen verkrijging van het Actieproduct in combinatie met bijbetaling van een resterend bedrag. De Voucher is persoonsgebonden, niet overdraagbaar en heeft een unieke (bar)code.

Artikel 4 Levering en bezorging

De levertijden van de Partners [als aangegeven op de Actiewebsites] zijn slechts indicatief. Hieraan kunnen door de Deelnemers geen rechten worden ontleend.

Postbusadressen zijn uitgesloten van levering van Producten.

Bestelling en levering van Actieproducten vindt uitsluitend in Nederland plaats.

Per Actieproduct staat aangegeven of er verzendkosten betaald moeten worden. Deze verzendkosten verschillen per product en staan aangegeven bij het product. Wanneer je meerdere producten besteld worden de hoogste verzendkosten berekend.

Artikel 5 De Voucher en het Eurosparen account

De Voucher wordt gebruikt door een aantal Partners en is een digitale korting bon die per e-mail door FrieslandCampina aan een Deelnemer wordt toegestuurd.

De Voucher wordt eenmalig naar het e-mail adres van de Deelnemer gebruikersaccount gestuurd. FrieslandCampina is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies, diefstal, vervalsing of (het maken van) misbruik van de Voucher, in welke vorm dan ook. Bij verlies, diefstal, vervalsing, (het maken van) misbruik en/of andersoortige ontvreemding van de Voucher, vindt nimmer verrekening dan wel uitkering van het tegoed en/of saldo aan de oorspronkelijke Deelnemer plaats.

Indien een Deelnemer misbruik maakt van dan wel fraudeert dan wel een poging doet te frauderen met de Voucher, daaronder mede te verstaan het proberen te verzilveren van de Voucher door falsificatie, door de barcode te kraken dan wel op een andere wijze de (technische) beveiligingsmaatregelen te omzeilen, of het doorverkopen van de Voucher aan derden, is FrieslandCampina gerechtigd de Deelnemer terstond uit te sluiten van deelname aan de Actie en het Eurosparen-account te blokkeren. FrieslandCampina is gerechtigd de volledige schade op de Deelnemer te verhalen.
 
De Voucher is onder geen beding inwisselbaar voor contant geld of te besteden bij andere partijen dan, of voor andere producten dan de Actieproducten van, de betreffende Partner als aangegeven op de Voucher. De Voucher is geldig en kan in beginsel bij de Partner worden ingeleverd tot uiterlijk het einde van de periode waarin de Partner deelneemt aan de Actie, waarna de Voucher zijn geldigheid verliest. FrieslandCampina zal zich inzetten om een beëindiging van deelname aan de Actie door de Partner zo spoedig mogelijk te communiceren aan de Deelnemer(s).

Het tegoed op het Eurosparen account is niet inwisselbaar voor regulier geld of enig andere contante waarde. FrieslandCampina vergoedt aan de Deelnemer onder geen beding rente over dit tegoed en/of het saldo.

Artikel 6 DeelnameDeelname aan de Actie staat open voor iedereen die 16 jaar of ouder is en in Nederland woont. Er zijn geen communicatiekosten verbonden aan de Actie anders dan het gebruik van internet.
Per persoon, per e-mailadres, (en dus per Deelnemer) kan maximaal één Eurosparen account worden aangemaakt en gebruikt.
Deelname aan de Actie kan alleen via de Actiewebsites en de Applicaties.
Een Deelnemer kan maximaal 10 unieke codes per dag invoeren om zijn/haar Eurosparen account op te waarderen.


Artikel 7 Gebruik gegevens
 


De Deelnemer garandeert dat de door hem verstrekte gegevens correct, up-TO-DATE en volledig zijn.
 Voor meer informatie over de behandeling van de gegevens van de Deelnemer verwijzen we naar het Eurosparen Privacy- en Cookiebeleid.
 

Artikel 8 Aansprakelijkheid

FrieslandCampina en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de (uitvoering van de) Actie.
FrieslandCampina is daarnaast niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit, of op enige wijze verband houdt met (i) de door Deelnemers bestelde en door de Partners aan de Deelnemers geleverde Actieproducten en verstrekt geen enkele garantie ten aanzien van deze Actieproducten (inclusief het tijdig en op juiste wijze leveren hiervan) en (ii) de (foutieve) verzending van de Vouchers.
Meer specifiek zijn FrieslandCampina, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden niet aansprakelijk voor:
enige aanvullende uitgaven die de Deelnemers eventueel maken in verband met de deelname aan de Actie en/of met de aanvaarding en het gebruik van een Actieproduct.
enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, storingen in haar netwerk-, computer hardware- of software van welke aard dan ook inclusief mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de Actiewebsite of het downloaden van componenten hiervan.
enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met het wijzigen of beëindigen van de Actie.
Ondanks de grootst mogelijke zorg die FrieslandCampina aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zet- of andere vergelijkbare fouten in door FrieslandCampina openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen FrieslandCampina niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor FrieslandCampina in het leven roepen.Artikel 9 Slotbepalingen

De merken Optimel, Campina, Appelsientje, Milner, Boer en Land en FrieslandCampina zijn geregistreerde merken.

Deelnemers zullen deze Actievoorwaarden of delen daarvan niet verveelvoudigen dan wel publiceren, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van FrieslandCampina.
 
Artikel 10 Beëindiging

FrieslandCampina behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, eenzijdig te beëindigen, onderbreken of te wijzigen en /of de Actievoorwaarden te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de Deelnemers.

FrieslandCampina behoudt zich het recht voor om iedere Deelnemer met onmiddellijke ingang te diskwalificeren en/of van verdere deelname uit te sluiten indien (FrieslandCampina vermoedt dat) de betreffende Deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden, onvolledige, onjuiste of misleidende gegevens verstrekt, of informatie die in strijd is/zijn met de wet verstrekt, of anderszins onrechtmatig handelt jegens FrieslandCampina of derden.

Artikel 11 Diversen

Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

De actievoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 10 februari 2015.