Privacy statement

Als je aan het Optimel panel deelneemt, is jouw privacy te allen tijde gegarandeerd. Alle gegevens die je verstrekt, worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Jouw persoonsgegevens zijn goed beveiligd en worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van onderzoek.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

  • Je persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van onderzoek en worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld.
  • De gegevens die je in het kader van onderzoek aan ons verstrekt, worden altijd anoniem verwerkt. Er wordt nooit op individueel niveau gerapporteerd. Je antwoorden worden bovendien altijd losgekoppeld van je contactgegevens (e-mail adres). Je gegevens worden dus nooit doorgegeven aan derden of gebruikt voor verkoopdoeleinden.
  • Je contactgegevens (e-mail adres) worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden en zullen ook nooit aan derden worden doorgegeven. We gebruiken jouw e-mail adres alleen om je uit te nodigen voor onderzoek of daarover met je te communiceren.
  • De persoonsgegevens (leeftijd, geslacht, opleiding, etc.) die je aan ons verstrekt, worden gebruikt om specifieke groepen leden uit te nodigen voor onderzoek. Bijvoorbeeld: leden met een bepaalde leeftijd of leden met een gezin met thuiswonende kinderen. Daarnaast wordt de informatie gebruikt voor het interpreteren van de onderzoeksresultaten.
  • Je hebt te allen tijde het recht om tijdens of na afloop van een onderzoek te vragen of een deel van jouw antwoorden of al jouw antwoorden vernietigd of verwijderd kunnen worden. Wanneer dit redelijkerwijs en praktisch mogelijk is, zullen we gehoor geven aan jouw verzoek.

Hoe zit het met de beveiliging?

  • Je persoonsgegevens zijn goed beveiligd tegen onrechtmatig gebruik.
  • Je persoonsgegevens zijn opgeslagen in een database. De server waarop deze database staat, is tegen inbraak beveiligd door firewalls, authenticatie en encryptie.
  • Je kunt jouw persoonsgegevens bekijken en indien nodig corrigeren op je eigen persoonlijke pagina. Deze pagina is, door een beveiligde verbinding met Internet, alleen voor jouw toegankelijk. Andere panelleden hebben géén toegang tot je gegevens! Om in te loggen op je persoonlijke pagina moet je je eigen toegangscode en wachtwoord invoeren.
  • De webapplicatie die gebruikt wordt voor onderzoek is eveneens beveiligd door authenticatie (toegangscode en wachtwoord). Jouw antwoorden zijn dus niet toegankelijk voor andere panelleden.
  • De gehanteerde software heeft veiligheidsinstellingen die ervoor zorgen dat informatie niet kwijtraakt, misbruikt of gewijzigd wordt. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot je gegevens en enkel voor analyse en kwaliteitscontrole.

Terug naar de uitleg